Het Goodbye reisonderzoek

De maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, hebben een enorme impact op ons dagelijks leven. De reissector krijgt zware klappen en zit met veel vragen. Om inzicht te krijgen in de opinie van de reiziger na alle coronamaatregelen, lanceerden we enkele weken geleden het Goodbye reisonderzoek: Wat zijn jouw reisintenties voor 2020 na Covid-19?

Wie zijn onze 2.500 reizigers?

Ons reisonderzoek werd door zo'n 2.500 reizigers ingevuld. In heel wat gevallen merkten we duidelijke trends over de hele lijn. Wanneer we verschillen opmerken op basis van leeftijdssegmenten, geven we dit steeds mee. 25% van onze reizigers reist met kinderen en gemiddeld gaan ze 2-4 keer per jaar op reis.

 

De invloed van corona op ons reisgedrag

 

44% weet nog niet of hun reis zal kunnen doorgaan, 21% wacht daarom nog even met boeken

De deelnemende reizigers omschrijven hun huidige situatie als volgt:

 • 22% zag zijn reis helaas al geannuleerd worden door de huidige maatregelen. 
 • 44% heeft zijn reis voor dit jaar reeds geboekt maar weet nog niet zeker of deze zal kunnen doorgaan. 
 • 21% zou nog graag een reis boeken, maar wacht nog even af tot er meer informatie en zekerheid is.
 • Ten slotte is 7% zeker nog van plan om te boeken en gaat 6% dit jaar niet op reis.

 

Wie een reis heeft geboekt wil (uitgesteld) op vakantie  

 • 44% van de respondenten met een geboekte reis wil die laten doorgaan zoals gepland.
 • 26% van de respondenten met een geboekte reis wil die liever uitstellen naar een latere datum, dit jaar of volgend jaar. 
 • Bij reizigers jonger dan 55 jaar is de wens groter om de reis te laten doorgaan zoals gepland (56%) dan in het segment ouder dan 55 (34%).

Bij zij die hun reis graag zoals gepland zien doorgaan of hun reis graag willen uitstellen naar later dit jaar, horen we vooral optimisme. Men is er van overtuigd dat het virus tegen einde deze zomer en de tweede helft van het jaar onder controle zal zijn, en dat het 'normale leven' herneemt. Bovendien voelen we ook goed in de antwoorden hoe jaarlijks of zelfs meermaals per jaar reizen een evidentie is geworden. Ook al lijkt het een vanzelfsprekende gewoonte, het blijft wel nog steeds een uitzonderlijke ervaring waar we lang op voorhand naar uitkijken. Niet op reis kunnen gaan voelt voor velen dan ook als een zware teleurstelling.

De motivatie van zij die hun reis liever uitstellen naar volgend jaar, ligt voor een deel in dezelfde lijn als de mening van zij die willen annuleren. Met daarbij de toegevoegde reden dat het vaak om bewust periodegebonden keuzes gaat: op reis gaan in een schoolvakantie, omwille van een bepaald event (EK voetbal, wereldtentoonstelling, enz.), een dalperiode of verlofregels op het werk, een bepaald seizoen of het weer op de bestemming, enz.

 

Slechts 8% wil een vakantie annuleren, omwille van angst en onzekerheid (ter plaatse)

Van zij die reeds een reis geboekt hadden voor dit jaar, wenst slechts 8% deze liever te annuleren. Uit de motivaties bleek dat een deel dit deed uit angst om besmet te worden en om het risico niet te willen lopen. Hoe ouder de doelgroep, hoe vaker dit argument naar voor kwam.

Naast de vrees voor besmetting is er ook ongerustheid om op een bestemming vast te zitten wanneer de grenzen zouden worden gesloten.

Toch was angst voor het virus in het algemeen niet de meest doorslaggevende factor. Ook heel wat andere meningen weerklinken, waarbij onzekerheid steeds een grote factor is. Reizigers kunnen momenteel niet inschatten of hun geplande reis zal kunnen doorgaan en kiezen daarom liever het zekere voor het onzekere. Ze nemen met andere woorden de beslissing in eigen handen en moeten niet langer onzeker afwachten. Bovendien win je zo een stuk zekerheid over dat budget. Deze reizigers willen de vrijheid om zelf hun reis opnieuw te kiezen tegen een prijs en op een moment waarop zij het willen, of om het geld anders te investeren. Ook onzekerheid over de reiservaring speelt mee: zal alles open zijn, zal alles mogen en kunnen, zal de sfeer hetzelfde zijn, enz.

 

Oproep aan de reissector om klaar en duidelijke beslissingen te nemen 

Hoewel de reissector voor een groot deel afhankelijk is van de beslissingen van de regering, zien wij hier toch ook voor de sector een belangrijke rol in weggelegd. Reizigers stellen zich veel vragen, ook over hun reizen die nog niet geannuleerd zijn. 

Duidelijke en transparante communicatie kan hierbij helpen om zo een stuk onzekerheid weg te nemen. Reizigers willen antwoorden op vragen als: "Wat als mijn reis toch geannuleeerd wordt?", "Wat als mijn land van bestemming de grenzen sluit?", "Wat zal de situatie ter plaatse zijn?", "Kan ik mijn reis omboeken naar een latere datum?", "Wat betekent dit voor de prijs van mijn reis?", enz.

 

Overheid belangrijkste bron voor informatie, gevolgd door nieuwssites en reisorganisatie

We stelden de reizigers ook de vraag welke informatiebronnen ze raaplegen om reisadvies in te winnen in functie van de genomen maatregelen. De site van de overheid is met stip de belangrijkste bron die geraadpleegd wordt, goed voor 40%. Een gedeelde tweede plaats (met elk 23%) geeft aan dat daarnaast voornamelijk nieuwssites en de reisagent of touroperator zelf geraadpleegd worden. Meer dan ooit kan de reissector zijn service en klantgerichtheid in de verf zetten en een adviserende rol opnemen.

 

De reisvoucher wordt over het algemeen positief onthaald, maar er zijn bedenkingen 

We vroegen onze reizigers wat zij vinden van de oplossing om een reisvoucher aangeboden te krijgen wanneer hun reis geannuleerd moet worden. In de antwoorden zien we enig nuanceverschil tussen het segment jonger en ouder dan 55.

 • In het jongere segment is de overgrote meerderheid (60%) tevreden over de oplossing, 20% is ontevreden en 20% eerder neutraal.
 • In het oudere segment is er echter meer verdeeldheid: 50% is tevreden, 25% is ontevreden en 25% is eerder neutraal.

Opvallend is wel dat ondanks de eerder positieve quotering er over de hele lijn vaak dezelfde bedenkingen terug kwamen, los van de gegeven score.

 

Zo klinkt, zowel bij zij die zich vrij negatief uitspreken over de reisvoucher, als bij de mensen die het toch eerder positief evalueren, een heel duidelijke vraag aan de reissector: maak de reisvouchers geldig tot eind 2021.

Voor heel wat reizigers is het moeilijk deze reis nog later op het jaar op te nemen, omwille van verlofregelingen, het samenleggen van de agenda’s, schoolvakanties, het type reis gebonden aan een bepaald seizoen, enz. Extra moeilijk wordt het wanneer het om meerdere reizen gaan die nu op een kortere periode én in een ander seizoen opnieuw ingeboekt moeten worden. Mocht de voucher nog geldig zijn t.e.m. eind volgend jaar, zouden er al heel wat reizigers tevreden gesteld zijn.

Daarnaast zijn er ook nog zij die liever geld in handen hebben. Dit is soms om financiële redenen of omdat ze geen verdere plannen hebben om te reizen (door de leeftijd, veranderde gezinssituatie, enz.), maar dit is de minderheid.

Het gaat veelal opnieuw om onzekerheid en de wil om zelf bepaalde keuzes te kunnen maken. Zo heerst er onzekerheid over de fluctuatie van prijzen wanneer een reis opneiuw geboekt moet worden. Zal die omwille van vele uitgestelde reizen, duurder zijn en zullen zij dus ook het verschil moeten opleggen? Ook de financiële gezondheid van de reissector zelf zorgt voor ongerustheid. Wat als de maatschappij waarbij ze boekten failliet gaat? Maar meer nog dan deze onzekerheden, gaat het opnieuw vooral om de vrijheid om eigen keuzes te kunnen maken. Dit betekent zelf bepalen wanneer, naar waar en ook bij wie ze hun volgende reis zullen boeken. 

Reisplannen voor en na Covid-19


Consument zet de deur op een kier voor de reissector 

Gezien onzekerheid een terugkerend thema is, zou de expertise van de reisagent of de touroperator net het verschil kunnen maken. Toch zien we slechts een heel kleine verschuiving van het zelf boeken naar het boeken via een reisagent of touroperator wanneer we de situatie voor en na Covid-19 vergelijken. Gemiddeld gaat dit om 2%, maar bij de 18-35-jarigen loopt dit op tot 6%. Waar de deur voor sommige consumenten voor reisagenten gesloten was, staat die nu misschien opnieuw op een kier. 

 

Reisverzekering 11% populairder na Corona

Meer nog dan dat er meer beroep wordt gedaan op reisspecialisten, kiest men voor meer zekerheid in het geval van problemen. Gemiddeld zou 11% meer nu een reisverzekering bijboeken. De grootste groei bevindt zich echter bij de jongere leeftijdssegmenten. Hierin zit dus wel een mooie kans wat upselling van verkochte reizen betreft.

 

Vliegreizen -7%, vakantie in eigen land +6%

Vliegreizen en autoreizen vormen nog steeds het gros van de reizen met 60%. Wel zien we een daling van 7% voor vliegreizen. Dit zorgt voor een kleine stijging in autoreizen, maar resulteert voornamelijk in een stijging van vakantie in eigen land. Dit neemt toe met 6% en is goed voor een totaal van 17%.

Het aantal vakanties in eigen land bevat volgens ons drie groepen:

 • Zij die sowieso op vakantie in eigen land gingen
 • Zij die er voor terugschrikken om momenteel naar het buitenland te reizen
 • Zij voor wie de geplande reis geannuleerd werd maar om praktische redenen niet altijd op een latere datum kan worden heringepland

 Vooral in die laatste twee groepen zitten kansen om een nieuw publiek aan te boren voor het lokale toerisme. Naast lange verblijven, lijkt het ons dat er vooral kansen zitten in het dagtoerisme en korte weekends. Naar alle verwachtingen zullen we ons eerder weer binnen dan buiten onze landsgrenzen vrij mogen bewegen. Daar zal gretig gebruik van gemaakt worden, gezien het optimisme en de wil om weer op reis - in welke vorm dan ook - te kunnen. 

 

Grote hoop op vakantiemogelijkheden in het najaar 

Voor de uitbraak van het coronavirus lag het zwaartepunt van de reisplannen zoals verwacht tijdens de zomervakantie. Dit is des te meer uitgesproken voor het segment jonger dan 55. Daarvan zou 19% in juli op reis gaan, in tegenstelling tot 9% in het segment 55+. Voor de 55+’ers lag het zwaartepunt veeleer rond mei en september met elk ongeveer 15%.

Na de uitbraak van het coronavirus zien we over de hele lijn een verschuiving naar het najaar, met september als absolute topmaand wanneer 1/5 op reis wenst te gaan.

 

Verschuivingen in bestemmingen zijn miniem

De bestemming is nagenoeg geen bezorgdheid van de reizigers. Verschuivingen in bestemmingen zijn dan ook miniem. We nemen een daling waar van 3% voor Italië en Spanje, wat meteen de 'grootste' veranderingen zijn. Het verlies op bestemmingen valt dan ook eerder te begrijpen door de 11% die er voor kiest niet langer op reis te gaan naar het buitenland, dan dat er voor andere bestemmingen gekozen wordt.

 

Voor 75% van de reizigers blijft het reisbudget ongewijzigd

Hoewel tijdelijke werkloosheid voor velen momenteel de realiteit is, lijkt het er op dat ons reisbudget slechts beperkt zal worden geïmpacteerd. Voor ongeveer 3/4 zal het reisbudget ongewijzigd blijven. Voor 1/4 zal het reisbudget voor dit jaar helaas wel worden teruggeschroefd. Merk op dat dit niet noodzakelijk met financiële redenen te maken heeft, maar veeleer een gevolg is van de keuze om dit jaar niet naar het buitenland op reis te gaan of omdat er door de maatregelen een reis minder zal worden gemaakt dit jaar. 

 

85% van de reizigers zal minder reizen in 2020

Hoewel slechts 11% aangeeft niet langer op reis te wensen dit jaar, geeft toch 85% aan dit jaar minder op reis te zullen gaan. Grootste reden hiervoor is dat er eenvoudigweg een reis wegvalt die in deze periode gepland was. 

 • Voor de coronacrisis gingen onze reizigers gemiddeld 2-4 keer per jaar op reis.
 • Indien dit voorjaar reeds een reis geannuleerd werd door de maatregelen, zal dat dit jaar misschien eerder gemiddeld 1-3 keer zijn.

Over de hele lijn zien we dat het wegvallen van een reis voor 50% de reden is voor het minder op reis gaan. Gemiddeld is de tweede grootste reden wel ongerustheid, goed voor 26%. Hier zien we ook wel enige schommeling, waarbij de ongerustheid iets zwaarder doorweegt bij de 55+’ers (31%) en een stuk minder bij de -35-jarigen (18%).

De periode in het jaar die nu misschien minder goed uit zal komen lijkt vanzelfsprekend meer een bekommernis te zijn voor het segment -55 (17%) dan voorhet segment 55+ (7%). Ook hier merken we weer dat optimisme en de zin om te reizen nog steeds overheersen, maar dat het vaak eerder praktische beslommeringen zijn of gewoonweg het verbod om te reizen, die aan de bron liggen van geschrapte of uitgestelde reisplannen.

Lessen voor de reissector

Ondanks het feit dat de sector momenteel zware klappen krijgt, klinkt er veel hoop dat deze de kans zal krijgen zich te herstellen. Vele reizigers zijn optimistisch dat reizen weldra weer mogelijk zal zijn en willen daar dan ook weer gretig gebruik van maken. Dat neemt niet weg dat een deel zich ook zorgen maakt om besmetting en daardoor even liever niet reist.  Naast hoop en angst, merken we dat vooral veel onzekerheid de mening en keuzes van de reizigers stuurt. Ook praktische beslommeringen zullen de rest van dit reisjaar bepalen. Vooral in die twee laatste punten liggen er kansen voor de sector.

 

 • Blijf regelmatig, duidelijk en transparant communiceren om zo onzekerheid bij de reizigers weg te nemen. 
   
 • Stel duidelijke regels op over de sector heen, vermijd de grijze zone, maar probeer daarin van flexibele voorwaarden uit te gaan. De meerderheid van de reizigers wil nog steeds reizen, zij het dit jaar of volgend jaar. Maar omwille van voorzichtigheid of vaak ook praktische hindernissen worden de huidige voorwaarden rond herboeken en de reisvoucher vaak als te beperkend ervaren.
   
 • Extra garanties en verzekeringen kunnen verder de onzekerheid wegnemen. Zorg ook hier voor duidelijke communicatie over de voorwaarden en wat precies gedekt wordt. 
   
 • De grootste verschuiving in het reislandschap van dit jaar lijkt de periode te zijn, deels uit verplichting, waarin voornamelijk naar september gekeken wordt en later.
   
 • Bestemming lijkt voor buitenlandse reizen geen factor te zijn. Wel zien we een groei aan vakanties in eigen land. Lokaal toerisme zal naast lange verblijven vooral ook kunnen inspelen op dagtoersime en korte verblijven zoals weekends.

Volg ons op Instagram

Volg @goodbyemag voor leuke tips en bloedmooie vakantie hotspots!

volg ons

Abonneer voordelig!

 • reisreportages over de mooiste vakantiebestemmingen
 • de knapste logeeradressen en lekkerste adresjes
 • tientallen tips voor een vakantie dichtbij of ver weg

abonneer

Deze website maakt gebruik van verschillende type cookies. Hier vind je meer informatie. Akkoord